İşletme Yönetimi (E-MBA)

Programın adı
 
E-Yüksek Lisans
İşetme Yönetimi (E-MBA) Tezsiz Yüksek Lisans Programı

Programın açılma gerekçesi; Türk yüksek öğretim sistemi açısından önemi ve kurumun stratejik hedef ve politikalarıyla uyumu

İşletme Yönetimi (e-MBA) yüksek lisans programının amacı hızla değişen iş dünyasında yaşayabilir ve öğrenen organizasyonlara sahip olması gereken firma lider ve yöneticilerine kapsamlı bir işletme eğitimi vermektir. Program İşletmenin tüm boyutlarını eşit düzeyde ele almaktadır.
Tüm dünyada İşletme programları üniversitelerin gerek prestij gerekse getiri/maliyet açısından amiral gemisi konumundadır. Bu programlar orta/uzun vadede rekabetçi konumunu sürdürebilmesi ve iş dünyasının ihtiyaçlarına uygun yönetim danışmanlığı hizmeti verebilmesi, işletme eğitimi alanında lisans programlarından başlayarak yüksek lisans ve hatta doktora programlarına uzanan geniş bir ölçekte eğitim hizmeti sunabilmesine bağlıdır.
İşletme Yönetimi (e-MBA) yüksek lisans programı İşletmenin bilim dalları olan yönetim ve organizasyon, insan kaynakları, muhasebe ve finans, üretim ve pazarlama alanlarından dersler içermektedir. Bu yönü ile program genel işletme alanında kariyer edinme amacında olan kişiler için bir fırsat niteliğindedir.
Günümüz yöneticileri problem çözen, karar verenler olarak sosyal ve davranışsal özellikler içeren karmaşık problemler ile mücadelede bütüncül bir yaklaşım kullanmalıdırlar. İş dünyasında var olan ana düşünce modu indirgenemeyen karmaşıklıkla mücadele edememektedir. Bundan dolayı, organizasyonlarda kullanılan farklı yöntem ve tekniklerin sadece kısmi çözümler ürettiği gerçeğinin farkında olmak gerekir. 21’nci yüzyıl yöneticileri değişik yönetsel problemleri, farklı metodolojileri aynı anda kullanabilen, “yaratıcı bütüncülük” becerisi ile donanmalıdırlar.
Programımızın en önemli hedeflerinden biri, katılımcılara rekabetin gittikçe artan oranda yaşandığı iş dünyasında, gereksinimini duydukları analitik eğitimi sunmak ve onları gerçek hayatta karşılaşabilecekleri en güncel stratejik, yönetsel ve sektörel gelişmeler karşısında hazırlıklı olmalarını sağlayacak şekilde donatmaktır. Söz konusu program yoğundur ve öğrencilerden bilimsel yayın yapmaları ve akademik olarak bu alana katkıda bulunmaları beklenmektedir. Burada amaç, dünya üzerinde yönetim uygulamalarını etkileyen kritik konulara ilişkin bilgi yaratma ve bu bilgileri paylaşmadır.
Bu program, iş dünyasının imalat sektöründeki gereksinimlerine göre tasarlanmıştır. Üretim ve Hizmet Sistemleri Yönetimi, Stratejik İşletme Yönetimi, Stratejik Pazarlama ve İnsan Kaynakları gibi konularda eğitim verecek olan program, lisansüstü eğitime yeni bir boyut kazandırmayı hedeflemektedir.

Programdan mezun olanların hangi yeterlilikleri kazanacakları ve ne tür istihdam olanağı bulacakları konusunda bilgi

Programı başarıyla tamamlayan öğrenciler, işletme fonksiyonları ve işletme yönetimi hakkında teorik ve pratik olarak donanımlı olduklarından, bu yetkinlikleri gerektirecek her türlü işte çalışabildikleri gibi, orta ve üst düzey yöneticilik vasıflarına sahip olacaklardır.