Kayıt İşlemleri

UZAKTAN EĞİTİM YÜKSEK LİSANS PROGRAMINA BAŞVURU ŞARTLARI;

 

* Bir lisans diplomasına veya lisans öğrenimini yurt dışında tamamlamış olması durumunda Yükseköğretim Kurulunca verilmiş denklik belgesine sahip olunması,

* Daha önce disiplin cezası almış olması nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiğinin kesilmemiş olması,

 

Lisansüstü Programlarına Kayıt Yaptıracak Öğrencilerin Evrak Listesi

 

Ön Kayıt Başvuru Formu (Ön Kayıt Yapmak İçin Tıklayınız) 

Lisans diplomasının ya da Mezuniyet Belgesinin Aslı,

Resmi Transkript

Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

2 Adet Vesikalık Fotoğraf,

Erkek Öğrenciler İçin Askerlik Durum Belgesi