Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Öğrencİ
  • Önlisans - Lisans Prog. Kayıt
Önlisans - Lisans Prog. Kayıt

BAŞVURU

Üniversitemiz programlarına öğrenci kabulünde Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Temel Yeterlilik Testi (TYT) ve Alan Yeterlilik Testi (AYT) sonuçları esas alınır. 

Lise veya dengi bir öğretim kurumundan mezun öğrenciler, AYT sonrasında Üniversitemizin TYT ve AYT puanına göre öğrenci alan programlarını tercih etmeleri ve bu programlardan herhangi birine ÖSYM tarafından yerleştirilmeleri hâlinde, Üniversitemizde öğrenim görmeye hak kazanırlar.

KAYIT İÇİN GEREKLİ BELGELER

TYT ve AYT ile Yerleşen Öğrenciler İçin
TYT ve AYT ile yerleşen öğrenciler için lise diplomasının ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı,
2 adet fotoğraf,
ÖSYS sonuç belgesi internet çıktısı,
Nüfus cüzdan fotokopisi,
Askerlik çağına gelmiş 1994 doğumlu ve daha yukarı yaştaki erkek adaylar için, ilgili askerlik şubesinden alınacak "bir fakülte veya yüksekokula kayıt olmasında askerlikçe sakınca olmadığı" na dair belge.
Adli sicil kaydı çıktısı.
İkametgah çıktısı.

DGS ile Yerleşen Öğrenciler İçin
Ön lisans diplomasının ya da yeni tarihli mezuniyet belgesinin aslı
2 adet fotoğraf
Adli Sicil Kaydı Çıktısı
Askerlik Tescil Belgesi
Onaylı transkript (not dökümü)
Onaylı ders içerikleri
DGS sonuç belgesinin internet çıktısı
Nüfus cüzdan fotokopisi