Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Etkinlikler
  • İstihbarat ve Terörle Mücadele Sertifika Programı
İstihbarat ve Terörle Mücadele Sertifika Programı

İstihbarat ve Terörle Mücadele Sertifika Programı Tamamlandı

İstanbul Esenyurt Üniversitesi İşletmeve Yönetim Fakültesi tarafından 02 Kasım-21 Aralık 2019 tarihleri arasında sekizhafta süreli icra edilen,  'İstihbarat veTerörle Sertifika Programı’ tamamlandı. İstanbul Esenyurt Üniversitesi RektörüProf. Dr. Sudi Apak, yapılan programlarla değişik kesimlere bilimsel olarakyaklaşmak istediklerine dikkat çekerek, "Bilimsel değişime ayak uyduranbir üniversiteyiz. Çağımız değişim ve gelişim çağıdır. İstihbarat ve Güvenlikalanında çalışan ve ilgi duyan ve alanında başarılı olmak isteyenlerleeğitimleri sürdürmeyi amaçlıyoruz. Böyle bir program ilk defa üniversitelerdeyapılmakta ve bu da bizim için çok önemli" dedi. Apak, benzer programlarlailgili başka projeleri olduğunu da ifade etti.

"İSTİHBARAT VE TERÖRLE MÜCADELE ÖNEMLİ BİR DEĞİŞİMDEN GEÇİYOR"

Çağımızda istihbarat ve terörle mücadeleanlayışının çok önemli bir değişimden geçtiğine dikkat çeken Prof. Dr. Yılmaz,"Bugün post-modern düzenler ortaya çıkıyor. 'İstihbarat nasılşekilleniyor? Terörle mücadele anlayışı nereye gidiyor? Terör ve Terörizmlemücadelenin neresindeyiz? ' İstihbarat konusunda yeni teknolojiler, yeniyöntemler geliştiriyor. Terör artık bir ülkenin sorunu olmaktan çıkıp uluslararasıboyut bir sorun haline gelmiş olup, hızla şekil değiştiriyor. Bu da büyükproblemleri beraberinde getiriyor. Güvenlik problemleri, siyaset konuları,diplomasi, uluslararası hukuk, istihbarat, çevre ve siber konuları çeşitlendi.Teknolojinin de buna etkileri var. Bir yandan da terör örgütlerinin ciddianlamda devlet birlik ve bütünlüğüne, egemenliğine karşı bir rekabeti ve tehdidivar. Bu çerçevede yeni konseptler, kavramlar ve yöntemleri geliştirmek ve uygulamakzorunlu hale gelmiştir’ ifadelerini kullandı.


Fotoğraflar