Recently added item(s)
Hizmetlerimiz

Üniversitemizin Eğitim-Öğretim kalitesinin yükseltilmesi ve sürekliliğin sağlanmasında gereken hizmetlerin ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için insan, para ve malzeme gibi mevcut kaynakların en verimli şekilde kullanılmasından için bağlı birimlerden ve bu birimlerin faaliyetlerinden sorumludur. Bu amaçla yerine getirilen başlıca hizmetler;

·         Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım ve onarım hizmetleri,
·         Güvenlik hizmetlerini,
·         Ulaştırma hizmetlerini,
·         Yemekhane ve kafeterya hizmetleri,
·         Danışma ve santral hizmetleri.