Recently added item(s)
  • Ana Sayfa
  • Destek Hizmetleri Daire Başkanlığı
  • Hakkımızda
Hakkımızda

 Destek Hizmetleri Daire Başkanlığının görevleri şunlardır :

a) Yükseköğretim Kurulunun tüm personel ve sosyal hizmetlerini görmek,
b) Bakım, onarım, aydınlatma, ısıtma,temizlik ve benzeri işleri yapmak,
c) Basım ve grafik işleri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yapmak,
d) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolu işlerini yerine getirmek.